Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Snežana Paunović glasala

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.