Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Žarko Obradović glasao

Žarko Obradović

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.