Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladan Zagrađanin glasao

Vladan Zagrađanin

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.