Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Danijela Stojadinović glasala

Danijela Stojadinović

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.