Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Emir Elfić glasala

usvojen

Nije glasala


usvojen

Nije glasala