Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vuk Jeremić glasala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala