Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Sanja Jefić Branković glasala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala