Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milorad Mirčić glasao

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka

Nijedan akt nije pronađen.