Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Ostojić glasao

Zoran Ostojić

Liberalno demokratska partija


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao