Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nikola Savić glasao

Nikola Savić

Srpska radikalna stranka

Nijedan akt nije pronađen.