Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Petar Jojić glasao

Nijedan akt nije pronađen.