Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Petar Jojić glasao


usvojen

Nije prisustvovao