Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Borislav Pelević glasala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala