Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Nikolić-Vukajlović glasala

Nijedan akt nije pronađen.