Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Zaharije Trnavčević glasala

Zaharije Trnavčević

Bogata Srbija

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala