Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nikola Tulimirović glasalausvojen

Nije glasala
usvojen

Nije glasala