Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mićo Rogović glasala

Nijedan akt nije pronađen.