Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mićo Rogović glasalausvojen

za