Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marina Ristić glasala

Nijedan akt nije pronađen.