Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marina Ristić glasala

Marina Ristić

Srpska radikalna stranka

Nijedan akt nije pronađen.