Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Veroljub Stevanović glasao

Nijedan akt nije pronađen.