Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mirko Cvetković glasala

Nijedan akt nije pronađen.