Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jovo Ostojić glasao

Nijedan akt nije pronađen.