Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jožef Šandor glasala

usvojen

za


usvojen

za