Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jožef Šandor glasala
usvojen

za


usvojen

za