Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bojan Pajtić glasao

Bojan Pajtić

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.