Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Ćirić glasao

Goran Ćirić

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.