Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Maja Videnović glasala

Maja Videnović

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala