Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Tomislav Žigmanov glasao

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Nijedan akt nije pronađen.