Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radoslav Milojičić glasao

Radoslav Milojičić

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.