Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Ješić glasao

Goran Ješić

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.