Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljiljana Nestorović glasala

Ljiljana Nestorović

Socijaldemokratska partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.