Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljupka Mihajlovska glasala

Ljupka Mihajlovska

Stranka moderne Srbije