Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miloš Bošković glasao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao