Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miloš Bošković glasaousvojen

Nije prisustvovao