Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miloš Bošković glasao


usvojen

Nije prisustvovao