Otvoreni Parlament | Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 167.
Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćeni tekst). U
slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi se štetne posledice na rad državnih
organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Objektivne okolnosti i događanja koja
su se desila u toku zakonske procedure za pripremu Zakona, prouzrokovale su prolongiranje
rokova iz budžetskog kalendara u pogledu usvajanja predloga budžeta, posebno imajući u vidu
dogovore između Vlade i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom Stand-by
aranžmana iz predostrožnosti. Stoga, donošenje ovog zakona i predloga odluka po hitnom
postupku potrebno je radi neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada
državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 107
76%
107%
0%
Poslednji put ažurirano: 30.07.2021, 14:25