Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 12 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka

Poslanička grupa Dosta je bilo

...

Tatjana Macura

Stranka moderne Srbije
...

Vladimir Đurić

Stranka moderne Srbije

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Goran Čabradi

Zelena stranka

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - Liga socijaldemokrata Vojvodine - SDA Sandžaka

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije
...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine