Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2017.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

1. dan rada

06.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:05 do 19:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 133 narodna poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je prisutno 140 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
  Obaveštavam vas da su danas sprečeni da sednici prisustvuju, a to je prijavio poslanik Balša Božović.
  Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika zbog potrebe da se što pre razmotre predlozi akata iz predloženog dnevnog reda.
  Dostavljena su vam zapisnici sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, Prve sednice Drugog redovnog zasedanja i Trinaeste posebne sednice.
  Molim vas, da pristupimo glasanju.
  Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 20, 21, 25, 26. i 27. septembra ove godine.
  Zaključujem glasanje: za – 137 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
  Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Drugog redovnog Narodne skupštine, održane 3, 4, 5, 6, 9, 12. i 17. oktobra ove godine.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala 25 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.
  Stavljam na glasanje zapisnik Trinaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 30. oktobra ove godine.
  Zaključujem glasanje: za – 137 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala 27 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Trinaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
  Uz saziv ove sednice dobili ste predloženi dnevni red pre glasanja za dnevni red, prelazimo na razmatranje akata po hitnom postupku.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovne neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ.
  Zaključujem glasanje: za – 139 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala 32 poslanika.
  Konstatujem da je predlog prihvaćen.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, programu unapređenja, efikasnosti i održivosti, infrastrukturi između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 138 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala 35 poslanika.
  Konstatujem da je predlog usvojen.
  Konstatujem da je predlog prihvaćen.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 140 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 140 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o potvrđivanju radnog aranžmana između MUP Republike Srbije i Agencije EU za obuku organa za sprovođenje Zakona CEPOL.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan republičkog fonda za PIO za 2018. godinu; Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu; Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – tri, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je predlog prihvaćen.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema .
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za -142, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 143, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 143, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 140, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o graničnoj kontroli.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 141, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 141, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o strancima.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Narodna poslanica Branka Stamenković predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih -nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik Republike Srbije broj 106/15 i 106/16 – autentično tumačenje).
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – jedan, uzdržanih -nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih -nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – pet, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nenad Čanak, Nataša Mićić, Olena Papuga, Nada Lazić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog deklaracije o javnoj osudi pokušaja rehabilitacije ratnih zločina i zločinaca.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o visokom obrazovanju.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je Narodnoj skupštini podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Da li želite reč? (Ne.)
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“, Beograd.
  Da li želite reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Hvala.

  Već godinama javna preduzeća u Srbiji prave velike gubitke. Među njima je i „Elektroprivreda Srbije“. Kad pogledamo njihove bilanse, vidimo da iz poslovanja prave dobit, ali da nakon toga, što se tiče naplate potraživanja, što se tiče naplate struje koju su isporučili, stoje jako loše i beleže gubitke koji se mere stotinama miliona evra.

  Pošto o tome niko ne govori, odnosno nema nikakve analize o tome šta se dešava sa tim dugovanjima EPS-a, vidimo da imamo probleme iz godine u godinu. Imali smo probleme u prvom kvartalu ove godine, gde su, između ostalog i zbog poslovanja „Elektroprivrede Srbije“, zabeležen pad, odnosno mnogo manji rast BDP, nego što je to bilo planirano i očekivano.

  Potrebno je, po našem mišljenju, da se oformi anketni odbor da bi se proverilo poslovanje „Elektroprivrede Srbije“, jer sam menadžment nam ne daje nikakve odgovore na dešavanja u tom preduzeću.

  Rađena su restrukturiranja, rađene su mnoge stvari, međutim na kraju nismo dobili nikakve promene u samom poslovanju, što se jasno vidi iz finansijskih izveštaja.

  Znači, ovi gubici značajno opterećuju privredu Republike Srbije. Prvo, nema dobiti koja bi se uplaćivala u budžet i time stvorio prostor za projekte, recimo za smanjenje poreza, za to neko bazično uvođenje reda i omogućavanje disanja domaće privrede.

  S druge strane, potrebno je da vidimo ko su te neplatiše struje, da uđemo u analizu tih uglavnom pravnih lica, pošto izgleda da je većina onih koji ne plaćaju struju već godinama neki veliki gubitaši, čak i privatna preduzeća, kojima niko ne naplaćuje struju.

  Znači, da bi se smanjili ovi veliki gubici, da bi rasteretili budžet Republike Srbije jedini način da u stvari utvrdimo šta se dešava u „Elektroprivredi“ je da se oformi anketni odbor.

  Vidimo u budžetu iz godine u godinu kako rastu troškovi aktiviranja garancija koje je država dala za kredite koja uzimaju javna preduzeća, koje uglavnom vodi nesposobni menadžment koji je partijski postavljen i upravo anketni odbor bi trebao da proveri sve ove stavke i da vidi zašto se dešavaju ovakvi gubici i zašto se aktiviraju garancije koje onda moraju da snose svi građani Srbije i zbog toga onda nema novca za projekte koji mislimo da su važni za sve građane, počev od unapređenja u zdravstvu do besplatnih udžbenika i ostalih projekata.

  Svrha anketnog odbora je da se utvrdi stanje zašto postoje veliki gubici u „Elektroprivredi“.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
  Pošto je narodni poslanik Balša Božović rekao da neće danas prisustvovati, da pređemo na njegove tačke.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani.
  Stavljam na glasanje predlog.
  (Narodni poslanici pričaju u glas.)
  Obmanuo je Skupštinu. Šta da radimo? Neko ga je potpisao.
  Možemo da utvrdimo u pisarnici da li je njegov potpis ili nekog drugog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
  Pošto ste došli idemo po redu.
  Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni…
  Ne, napisao je Balša Božović i neko ga je potpisao da danas…
  (Balša Božović: Povreda Poslovnika. )
  Sada ćemo to da raspravimo.
  Znači, poslanik Balša Božović je danas, i to sam pročitala, obavestio Narodnu skupštinu Republike Srbije, po Poslovniku, da neće prisustvovati zasedanju.
  Da li je on to potpisao ili neko drugi neka raščisti u svojoj poslaničkoj grupi i u pisarnici.
  (Balša Božović: Povreda Poslovnika. )
  Nemate pravo na repliku.
  Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta „Beograd na vodi“.
  Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite.
  Sada ću vaš dopis pokazati građanima Srbije, samo da mi donesu iz pisarnice.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Hvala.

  Najvažniji resurs koji metropole u svetu imaju je građevinsko zemljište. Tim građevinskim zemljištem, odnosno njegovom prodajom, stavljanjem u funkciju, svetske metropole grade metroe. Znači, metroi se ne grade iz kredita, pošto to nije isplativo, ali se grade sa građevinskim zemljištem.

  U Beogradu građevinsko zemljište je izuzetno vredno. Cela pljačkaška privatizacija je u stvari sprovedena zarad građevinskog zemljišta. „Beograd na vodi“, odnosno „Savski amfiteatar“, u njemu je oslobođeno nekih 100 ha građevinskog zemljišta, na kojem je navrat-nanos urbanističkim planovima predviđena gradnja neka dva miliona kvadratnih metara poslovnog i stambenog prostora.

  Jedno zemljište, komad zemljišta je vredan onoliko koliko je na njemu moguće graditi. Ako uzmemo ove parametre, ispada da je zemljište na kome treba da nikne taj „Beograd na vodi“ vredno oko milijardu evra. To zemljište je praktično poklonjeno arapskom investitoru. Sumnja se da se u stvari ne radi o arapskom investitoru, nego o nekim našim parama koje kruže preko tih investicionih fondova. To je ogroman resurs, koji je trebalo, znači, prvo napraviti urbanistički plan, tako da taj „Savski amfiteatar“ bude uređen onako kako je to potrebno Beograđanima, ne po željama investitora, nego onako kako Beograđani žele da se razvija taj deo grada, a zatim da se to zemljište isparceliše i na tenderima ponudi investitorima kako bi i grad i cela država mogli ova ogromna sredstva da prihoduju u budžetu.

  Umesto svega toga, umesto toga da dobijemo u „Savskom amfiteatru“ projekat koji je dostojan Beograđana, koji će zaista uraditi ono što je u interesu svih građana, umesto da budžet prihoduje ogromna sredstva, znači, oko milijardu evra, pristupilo se ovakvom jednom, po nama koruptivnom zakonu, koji je omogućio da se kroz nazovi stratešku saradnju taj ogroman resurs pokloni investitorima koji praktično bez ikakve investicije grade stanove tamo tako što ih prodaju unapred, uzimaju novac od kupaca, a onda na osnovu toga to ulažu dalje u gradnju. Ogroman profit je prebačen na taj deo priče.

  Sve te ugovore sa tim arapskim investitorima, kako se zovu, je u stvari pregovarao Mlađan Dinkić i to za vreme dok sam bio ministar privrede. Ja sam te ugovore tada sprečio. Međutim, nakon moje ostavke, oni su se vratili nazad i na kraju su, nažalost, usvojeni u ovoj Skupštini od strane vladajuće većine.

  Znači, predlog poslaničke grupe DJB je da se ovaj zakon povuče, da se nakon toga urbanistički uredi „Savski amfiteatar“ i da se omogući prihodovanje budžeta, kako Beograda, tako i Republike Srbije od milijardu evra. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila predlog.
  Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima.
  Izvolite.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Prilikom izbora zabeležene su mnoge nepravilnosti kako na lokalnom nivou, tako i na republičkim izborima, na predsedničkim izborima. Ova izmena zakona je usmerena ka tome da popravi transparentnost celog procesa, da se vrlo ažurno i na vreme objavljuju rezultati izbora po svim biračkim mestima, da se obaveže opštinska izborna komisija da na izborima odmah nakon zaključenja izbora sve zapisnike sa biračkih mesta okači odmah javno na svojoj internet stranici, da omogući da građani, a i svi učesnici u izbornom procesu, mogu odmah nakon zaključenja zapisnika na određenim biračkim mestima, da mogu da vide koji su rezultati potpisani od strane biračkih odbora.

  Problem koji smo uočili od parlamentarnih izbora 2016. godine, pa na dalje, predsedničkih 2017. godine, takođe i lokalnih izbora 2016. godine je da su ti zapisnici bili uglavnom neuredni, da nisu potpisani od svih onih članova biračkih odbora koji su morali da ih potpišu, da nisu bili preuzeti od ovlašćenih predstavnika izbornih lista koji su nastupali na tim izborima, da su potpisi bili falsifikovani, da su zapisnici bili prepravljani, nekada samo prekriženi brojevi, upisani novi, nekada i prepravljani sa belilom i da su to neke stvari koje, ako uspostavimo ovaj proces i usvojimo ove izmene zakona, će postati dostupni javnosti onog trenutka kada se ti zapisnici budu završili na samim biračkim mestima.

  Inače, pravilnik RIK koji se odnosi i na lokalne izbore govori da ti zapisnici moraju da budu čitko popunjeni, da se jasno vidi, da sva polja budu popunjena, da bi se time sprečilo naknadno menjanje tih zapisnika. Upravo ove promene zakona idu ka tome da se popravi taj proces, da se svi zapisnici odmah istaknu na internet stranicama opštinskih izbornih komisija i, takođe, da se omogući svim građanima, kao što danas mogu, da vide da li su upisani u birački spisak jednostavnim odlaskom na stranicu opštinske izborne komisije, unošenjem matičnog broja mogu da vide da li se nalaze u biračkom spisku, takođe, da se omogući odmah nakon izbora da provere da li je zabeleženo da su glasali.

  Ovim bi se sprečile sve priče o tome kako glasaju mrtvi, kako glasaju ljudi koji su inostranstvu, a u stvari za njih je neko drugi glasao. Kada bi se uveo ovaj sistem, koji je jednostavan dodatak sistema koji već postoji, gde svaki građanin može preko sajta da proveri da li je zabeleženo da je glasao, tako da i oni koji nisu glasali mogu da vide da je to tako zabeleženo u biračkom spisku, mislim da bi vrlo značajno doprinelo unapređenju izbornog procesa.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednici dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.
  Izvolite.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Ovo je sličan predlog zakona, kao i prethodni o lokalnim izborima, za narodne poslanike.

  Znači, imamo velike probleme sa samim biračkim spiskom. U biračkom spisku imamo 6,8 miliona birača, punoletnih građana je oko 5,8 miliona. Čak ni taj broj od 5,8 nisu prisutni u Srbiji, veliki broj je na privremenom radu u inostranstvu. Tako da, imamo birački spisak koji ne odražava jasno stanje. Čak i broj izdatih ličnih karata, mi smo tražili podatak od MUP, očekujemo ga svaki dan, je daleko manji od broja ljudi koji se nalaze u tom biračkom spisku.

  Tako da, ova izmena zakona podrazumeva da svaki građanin nakon izbora može da proveri da li je zabeleženo da je glasao, tako da oni koji su glasali mogu da vide da jesu, oni koji nisu, mogu da provere da nije zabeleženo da su oni glasali.

  Imali smo dovoljno i dokaza i priča o tome da su, recimo, mrtvi zabeleženi da su glasali. Mi smo pronašli primere toga, kada smo proveravali birački spisak nakon izbora, na parlamentarnim izborima i 2016. godine i 2017. godine, o tome obavestili RIK. Međutim, naši prigovori su odbijeni kao neblagovremeni, zbog toga što je sam zakon tako predvideo da je rok za podnošenje prigovora jako kratak, a mi ne možemo da utvrdimo da li, recimo, imamo slučajeve da je neko ko je preminuo, zabeležen da je glasao, dok ne izvršimo uvid u birački materijal, a imamo 24 časa da to uradimo. Pošto nam to nije omogućeno, nismo mogli ni da blagovremeno podnosimo prigovore.

  Znači, ova izmena zakona bi omogućila svakom građaninu da preko sajta RIK proveri, jednostavnim unosom svog matičnog broja, ne samo da li je upisan u birački spisak, nego da li je glasao na određenim izborima, predsedničkim, parlamentarnim ili lokalnim, takođe i na osnovu toga bi sprečili ovu zloupotrebu da neko drugi glasa umesto vas, kao što smo imali prilike da vidimo u Sjenici 2017. godine ili na parlamentarnim izborima 2016. godine.

  Takođe, zakonska izmena predviđa da se rokovi za isticanje biračkog materijala, znači, zapisnika, skrate, da odmah nakon zatvaranja biračkih mesta dobijemo zapisnike okačene na internet stranici RIK, da bi moglo da se vidi da li su zapisnici prepravljani, da li su ispravno popunjeni, da li su potpisani od svih ovlašćenih lica. Veliki problem prilikom izbora je bio upravo u tome. Ovim se omogućava da se skine bilo kakva sumnja sa manipulacija sa zapisnicima. Mi smo, recimo, proverili sve zapisnike 2016. godine, dobili smo kopije, nekoliko meseci nakon izbora, pošto je toliko trajalo da dođemo do tog materijala, i utvrdili da je ogroman broj zapisnika prepravljan, negde belilom, negde je prekriženo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Balša Božović

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Zahvaljujem, predsednice.

  Dame i gospodo narodni poslanici, Poslanički klub Demokratske stranke je zajedno sa kolegom Markom Đurišićem iz Socijaldemokratske stranke podneo predlog da se utvrde sve činjenice koje su dovele do rušenja u centru Beograda nečije privatne imovine i nečijeg krova nad glavom. U toj noći policija nije htela da reaguje.

  Uskoro ćemo izaći i sa konkretnim dokazima i činjenicama koje govore o tome da su predstavnici gradske vlasti bili čak prisutni, pojedini od njih, bili prisutni na mestu tog zločina. Oni danas predstavljaju vrh beogradske vlasti i dolaze iz Srpske napredne stranke. Koordinisana je akcija sa policijom, sa komunalnom policijom, sa gradskim službama i sa delom podzemlja u Srbiji.

  To je ono što pričamo sve ovo vreme, da je Srpska napredna stranka u veoma bliskim vezama sa podzemljem u Srbiji, koje je obezbedilo da se građani vezuju, da ne mogu da zovu policiju i koji naređuju policiji da ne izađe na mesto zločina i događaja. I to je ono što je veoma važno i što mora da se ispita.

  Možete da okrećete glavu i vi, kao i tužilaštvo, kao i policija, kao i predsednik Republike Srbije, kao i predsednica Vlade Republike Srbije, kao i gradonačelnik Beograda, ali, kad-tad će se ispitati ovaj slučaj i mnogi koji su bili u vezi će odgovarati pred zakonima Srbije.

  Ne možemo da dozvolimo da vi, kao i pojedini političari u Srbiji, govorite da se radi o svega nekoliko starih magacina i prostora koji više nisu bili u upotrebi. Tamo je bila nečija kuća, tamo je bio nečiji posao, tamo je bila nečija firma, a to su stvari koje su, po Ustavu Srbije, nedodirljive. I vi ne možete da dođete na ideju da nekome nešto srušite, da bi nekome drugom nešto predali u svojinu. To nije po zakonu.

  Nažalost, jedan svedok je preminuo nakon tog događaja, od stresa, od straha, od svega što je spopalo njega u toj noći, ali, sasvim je sigurno da će Srpska napredna stranka, zajedno sa svojim funkcionerima, odgovarati za ovaj slučaj. Zahvaljujem.