Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sre
06.12.2017
Sre
06.12.2017
Uto
29.08.2017

Predlog akta

[p] 

Uto
29.08.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Sporazum o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je 12.05.2017. godine u Beogradu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu predviđeno je zaduživanje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj do 70.000.000 USD u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa (stand-by aranžman).

Sporazumom je predviđeno zaduženje Republike Srbije u iznosu od 66.100.000 evra. Ugovoreni uslovi zajma su sledeći:

- Jednokratna isplata banci pristupne naknade iz sredstava zajma u visini od 0,5% na ukupan iznos zajma (330.500 evra);
- Zajam se povlači u jedinstvenoj tranši iz koje će Srbija moći po potrebi da povlači sredstva, kada Vlada proglasi vanrednu situaciju na teritoriji Srbije zbog elementarne ili druge nepogode (opcija odloženog povlačenja sredstava);
- Rok dospeća je 20 godina, uključujući period počeka od 10 godina, tako da je period otplate glavnice zajma 10 godina;
- Otplata glavnice vrši se u 20 jednakih polugodišnjih rata, od kojih prva dospeva 1. juna 2027. godine, a poslednja 1. decembra 2036. godine;
- Krajnji rok rok raspoloživosti zajma je 31. oktobra 2020. godine, uz mogućnost da se produži za još tri godine;
- Za svaki produžetak zajmoprimac plaća naknadu po stopi od 0,25% na iznos zajma koji ostane raspoloživ za povlačenje nakon navedenog produžetka;
- Srbija plaća kamatu polugodišnje (1. juna i 1. decembra svake godine), za svaki kamatni period po referentnoj kamatnoj stopi za evro.

Cilj zajma u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava je pružanje podrške Vladi u jačanju institucionalnog i pravnog okvira radi otklanjanja/ublažavanja negativnih posledica nepogoda na fiskalnu stabilnost i ekonomski rast.

Ostvarenje navedenog cilja postiže se:

- Jačanjem pravnog i institucionalnog okvira Srbije za obnovu nakon elementarnih nepogoda i upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda i klimatskih rizika. U tom cilju Uredbom Vlade Srbije osnovana je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima koja je osposobljena da pruži podršku obnovi;
- Jačanjem tehničkih kapaciteta Srbije za planiranje i implementaciju aktivnosti upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda i klimatskih rizika, u kom cilju je usvojen Akcioni plan za sprovođenje nacionalnog programa upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda i
- Smanjenjem fiskalnih uticaja i jačanjem finansijskih kapaciteta Srbije, kako bi se odgovorilo na negativan uticaj elementarnih nepogoda.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 98
Protiv: 113
98%
113%
0%

Ključne novine

KREDIT ZA UNAPREĐENJE RAZVOJNIH POLITIKA U OBLASTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

- Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda
- Zaduženje u iznosu od 66 miliona evra sa rokom otplate od 20 godina, uključujući period počeka od 10 godina
- Otplata glavnice zajma u 20 jednakih polugodišnjih rata, počevši od 01. juna 2017. godine
- Plaćanje kamate dva puta godišnje.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 67
Protiv: 106
67%
106%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.10.2021, 22:38