Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

U skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine predlaže se
donošenje Zakona po hitnom postupku iz razloga što je, između ostalog, neophodno
da se omogući primena Zakona o radu u delu koji uređuje nadzor inspekcije rada.
Ove izmene zakona će doprineti hitnom otklanjanju spornih situacija i problema sakojima se inspektori rada susreću u vršenju inspekcijskog nadzora, a posebno u delu
koji se odnosi na izricanje novčanih kazni i usklađivanje sa odgovarajućim
odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru. Predložene izmene odnose se na
materiju koja se mora regulisati zakonom, tako da nije moguće na drugi način rešiti
probleme sa kojima se inspekcija rada susreće.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Određuje se način dostave upozorenja poslodavca zaposlenom pred najavu otkaza i novčane kazne u visini od 20% zarade zaposlenog.

Izmenama i dopunama zakona se uvodi kontrola i sistem kažnjavanja poslodavaca koji ne podnose i/ili ne podnose na vreme prijave zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje. Cilj ove izmene je suzbijanje rada “na crno”.

Povećavaju se novčane kazne za prekršaje poslodavca sa svojstvom pravnog lica (predloženo 150.000 dinara do 300.000 dinara), a preduzetnik sa kaznom od 50.000 dinara do 150.000 dinara (tri puta veće kazne nego pre).

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka (3 dana od dana zaposlenja).

Poslodavac je dužan da vodi novu vrstu evidencije – evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih. Ova promena se uvodi zbog toga što ispektori rada nisu bili u mogućnosti da utvrde postojanje prekovremenog rada. Navedene kazne se odnose i na slučaj kada poslodavac ne vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 101
94%
101%
0%

Ključne novine

POSLODAVAC JE DUŽAN DA VODI DNEVNU EVIDENCIJU O PREKOVREMENOM RADU ZAPOSLENIH

Poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 87
73%
87%
0%

NEPRIJAVJIVANJE RADNIKA PREDSTAVLJA PREKRŠAJ POSLODAVCA KOJI SE KAŽNJAVA SA 150-300.000 DINARA

Neprijavjivanje radnika predstavlja prekršaj poslodavca koji se kažnjava sa 150-300.000 dinara

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 96
Protiv: 86
96%
86%
0%

KAZNE ZA POSLODAVCE KOJI NE PRIJAVLJUJU RADNIKE I NA DRUGE NAČINE KRŠE ZAKON SU 3 PUTA VEĆE NEGO PRE

Kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike i na druge načine krše zakon su 3 puta veće nego pre

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 98
86%
98%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.09.2021, 11:13