Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Milanka Jevtović Vukojičić

Datum početka rada: 29.06.2016.

Kontakt: 011/3026-059

"Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- radnih odnosa i prava iz rada, bezbednosti i zdravlja na radu;

- zapošljavanja;

- prava na štrajk i sindikalno organizovanje;

- sistema socijalne zaštite;

- sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalnog osiguranja i zaštite vojnih osiguranika;

- zaštite boraca, vojnih invalida, civilnih invalida i žrtava rata, članova njihovih porodica i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi.

Odbor razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta socijalnog uključivanjai nadzire proces donošenja odlukairaspodelu budžeta u oblasti socijalnog uključivanja; daje sugestije, primedbe i ocene u vezi sa realizacijom politika; gradi partnerske odnose na svim nivoima radi efikasne, racionalne i blagovremene realizacije procesa društvenog uključivanja u cilju dostizanja evropskog standarda i pune društvene uključenosti svih građana i marginalizovanih grupa; angažuje se na institucionalizaciji i učešću predstavnika građana u procesu donošenja odluka.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

* Član 61. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Vlado Babić
Srpska napredna stranka
Član
Živan Đurišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Josip Broz
Komunistička partija
Član
Zvonimir Stević
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Milena Ćorilić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Gorica Gajić
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Dejan Šulkić
Nova Demokratska stranka Srbije
Zamenik

Enis Imamović
Stranka demokratske akcije Sandžaka
Član
Nataša Mićić
Građanski savez Srbije
Liberalno demokratska partija
Zamenik

Milena Bićanin
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Milanka Jevtović Vukojičić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Svetlana Nikolić Pavlović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Marija Jevđić
Jedinstvena Srbija
Član
Jelena Vujić-Obradović
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Aleksandra Maletić
Srpska napredna stranka
Član
Radovan Jančić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Tatjana Macura
Stranka moderne Srbije
Član
Ljupka Mihajlovska
Stranka moderne Srbije
Zamenik

Vesna Nikolić-Vukajlović
Srpska radikalna stranka
Član
Filip Stojanović
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Boško Obradović
Srpski pokret Dveri
Član
Marija Janjušević
Srpski pokret Dveri
Zamenik

Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Član
Đorđe Komlenski
Pokret socijalista
Zamenik

Branimir Rančić
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Jasmina Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dragan Savkić
Srpska napredna stranka
Član
Desanka Repac
Srpska napredna stranka
Zamenik

Bojan Torbica
Pokret socijalista
Član
Aleksandra Majkić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Tomislav Žigmanov
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini
Član
Nataša Vučković
Demokratska stranka
Zamenik


Slavica Živković
Socijaldemokratska partija Srbije
Član

Poslednji put ažurirano: 24.11.2016, 09:34