19. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

05.12.2017.

Na sednici održanoj 5. decembra 2017. godine, članovi Odbora razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom obrazložio je pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Miloš Janković i tom prilikom istakao da se novina predloženog zakona odnosi na to da majke imaju pravo na naknadu sredstava u trajanju od godinu dana za prvo i drugo dete, odnosno u trajanju od dve godine za treće i četvrto, ako su u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivale prihode. Takođe, novim zakonom porodiljski dodatak moći će da koriste i majke koje u momentu rađanja nisu bile zaposlene, odnosno zaposlene majke po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preduzetnice i poljoprivrednice koje su 24 meseca pre rođenja deteta bile poljoprivredne osiguranice.

Miloš Janković je istakao da se menja i način obračuna naknade tako što se, kao osnov za utvrđivanje naknade uzima osnovica na koju su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje posmatrano unazad 18 meseci za sve navedene kategorije, dok se za poljoprivrednice uzima prosek posmatran unazad 24 meseca. U nastavku izlaganja, pomoćnik ministra naveo je da je, novim zakonom, predviđeno povećanje dodatka za prvo dete sa 39 345,83 na 100.000 dinara, kao i povećanje od 50 odsto za pomoć deci sa posebnim potrebama i deci sa invaliditetom. Istakao je da će umesto povraćaja PDV za bebi opremu, svaka majka dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 5.000 dinara.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu obrazložila je v. d. pomoćnika ministra Bojana Stanić, istakavši da se izmene Zakona predlažu na osnovu inicijative Inspektorata za rad, u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao organa koji vrši nadzor nad primenom ovog zakona. Razlog za izmenu Zakona je suzbijanje rada na crno, kroz vršenje nadzora nad sklopljenim ugovorima između poslodavaca i zaposlenih koji su često zaključeni bez datuma, pa se isti unosi na licu mesta, tokom inspekcijskog nadzora.

Bojana Stanić je obrazložila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i tom prilikom istakla da je osnovni razlog za donošenje zakona obezbeđivanje pune efikasnosti u funkcionisanju Nacionalne službe za zapošljavanje i smanjenju troškova. Ovim zakonom uvodi se mogućnost organizovanja obuka za sticanje dodatnih znanja i veština zaposlenih sa iskazanim potrebama poslodavaca. Predlogom zakona je propisana naknada za polaganje ispita za rad u zapošljavanju i uvedena je novina koja se odnosi na to da lica koja obavljaju poslove zapošljavanja moraju da poseduju licencu. Isto tako, uvodi se zabrana obavljanja delatnosti agencijama u trajanju od tri godine, osnivačima agencija koje su obavljale poslove zapošljavanje kao neregistrovani privredni subjekti.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca je takođe obrazložila Bojana Stanić, istakavši da se predloženim izmenama i dopunama preciziraju uslovi za pribavljanje dozvole za rad za strance koji obavljaju obuku, pripravnički staž i stručnu praksu. Članovi autorske i glumačke ekipe izuzimaju se od primene Zakona zbog specifičnosti njihovog položaja, a radne dozvole za ostala strana lica, koja obavljaju poslove i usluge od interesa za Republiku Srbiju, mogu se produžiti najduže do dve godine, uz prethodnu saglasnost resornog ministarstva.

Nakon konstruktivne rasprave, članovi Odbora su, većinom glasova, usvojili sve predložene zakone dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, članovi Odbora razmotrili su 13 predstavki i žalbi građana upućenih Odboru i jednoglasno prihvatili predloge Radne grupe za postupanje po svim podnescima.

Sednicom je predsedavala dr Vesna Rakonjac, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milanka Jevtović Vukojičić, Radovan Jančić, dr Branimir Rančić, prim. dr Vlado Babić, Bojan Torbica, Dragan Savkić, Josip Broz, Vesna Nikolić Vukajlović, Tatjana Macura, Milena Bićanin, Milena Ćorilić i Marija Janjušević.

Prisutni članovi

...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Radovan Jančić

Srpska napredna stranka
...

Branimir Rančić

Srpska napredna stranka
...

Vlado Babić

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Dragan Savkić

Srpska napredna stranka
...

Josip Broz

Komunistička partija
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Tatjana Macura

Stranka moderne Srbije
...

Milena Bićanin

Socijaldemokratska partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 05.12.2017, 12:11