Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u
skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj
20/12-prečišćen tekst).
Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim
administrativnim taksama po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje
predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji
se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u
okviru nadležnosti organa, odnosno izmeni spisa i radnji, a koje su inicirane od
strane nadležnih organa, kao i usaglašavanje sa odredbama člana 43. Zakona o
izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj
99/16).
Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa
prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da se predlaže izmena i
dopuna, odnosno uvođenje određenih taksi, nedonošenje zakona po hitnom
postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa.

Predlagač: Vlada

Sre
13.12.2017
Sre
06.12.2017
Sub
02.12.2017

Predlog akta

[pdf] 

Sub
02.12.2017

Ulazak u proceduru

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 79
Protiv: 85
79%
85%
0%
Poslednji put ažurirano: 15.06.2021, 16:30