Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Uredba evropskog Saveta 2580/2001 od 27.12.2001. godine o ciljanim
finansijskim sankcijama prema određenim licima i entitetima u cilju sprečavanja terorizma

Predlagač: Vlada

Sažetak

Srbija je u obavezi da u potpunosti usaglasi svoju zakonsku regulativu sa potvrđenim konvencijama Ujedinjenih Nacija u pogledu preduzimanja svih aktivnosti koje se odnose na sprečavanje terorizma.

Države članice UN u obavezi su da preduzimaju mere na sprovođenju niza rezolucija kojima se propisuje primena mera protiv terorista, terorističkih organizacija i njihovih finansijera (sprečavanje korišćenja teritorija država od strane terorista i njihovih finansijera, efikasna kontrola granica u cilju sprečavanja prelaska takvih lica na teritoriju država članica i dr).

Jedna od mera odnosi se na sprečavanje korišćenja imovine kao i drugih sredstava.

Na osnovu ove mere države su u obavezi da donesu propise kojima se reguliše ograničavanje raspolaganja imovinom i sredstvima koji se nalaze na njihovoj teritoriji.

Izmenama Zakona predviđa se da se liste osoba osumnjičenih za terorizam donete od strane UN i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Srbija član preuzimaju u originalu (ne prevode se) i kao takve se primenjuju.

Predlogom zakona predviđeno je da se postupak za označavanje lica (stavljanje na listu lica osumnjičenih za terorizam) može zasnivati na dva osnova:
1) Označavanjem lica na predlog nadležnih državnih organa, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta.

2) Na obrazložen zahtev druge države. Rezolucijom UN nalaže se državama da na zahtev druge države moraju ozbiljno razmotriti i, ukoliko postoji opravdano uverenje, doneti rešenje o stavljanju na listu označenih lica.

Predloženim izmenama zakona dato je ovlašćenje javnom tužilaštvu da predloži označavanje određenih lica. Takođe, predlogom zakona propisno je i da Vlada, preko ministarstva spoljnih poslova, diplomatskim putem, upućuje molbu drugoj državi da ograniči raspolaganje imovinom licu koje je rešenjem Vlade stavljeno na listu označenih lica.

Predlogom zakona predviđena je i dužnost za svako pravno ili fizičko lice da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa za označenim licem. Predlogom zakona precizirano je da je svako lice dužno je da u najkraćem mogućem roku ograniči raspolaganje imovinom označenog lica i da o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, obavesti Upravu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 95
Protiv: 112
95%
112%
0%

Ključne novine

UN LISTE LICA OSUMNJIČENIH ZA TERORIZAM SE PRIMENJUJU U SRBIJI

UN liste lica osumnjičenih za terorizam se primenjuju u Srbiji

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 83
Protiv: 120
83%
120%
0%

JAVNI TUŽILAC IMA PRAVO DA PREDLOŽI STAVLJANJE LICA NA LISTU OSUMNJIČENIH ZA TERORIZAM

Javni tužilac ima pravo da predloži stavljanje lica na listu osumnjičenih za terorizam

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 104
85%
104%
0%

SVAKO PRAVNO LICE MORA DA OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM LICA KOJA JE OSUMNJIČENO ZA TERORIZAM

Svako pravno lice mora da ograniči raspolaganje imovinom lica koja je osumnjičeno za terorizam

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 104
82%
104%
0%

ZABRANJENO JE DA GRAĐANI SVOJU IMOVINU DAJU LICIMA OSUMNJIČENIM ZA TERORIZAM

Zabranjeno je da građani svoju imovinu daju licima osumnjičenim za terorizam

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 92
Protiv: 86
92%
86%
0%

Napomene

Prema navodima predlagača, radna grupa je održala više sastanaka na kojima su predstavnici nadležnih državnih organa mogli da iznesu svoje sugestije.

Poslednji put ažurirano: 10.09.2021, 14:49