29. sednica Odbora za evropske integracije

05.12.2017.

Sednica broj: 29

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Članovi Odbora za evropske integracije su, na sednici od 5. decembra, prihvatili, u načelu, Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma.

Miloš Janković, v. d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukratko je predstavio novine koje donosi Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. On je naveo da se i ovim predlogom zakona zadržavaju postojeća prava, menja se način obračuna i isplate naknade za porodiljsko bolovanje, bolovanje radi nege deteta i posebne nege deteta i uvode nova prava za naknade. Ovim predlogom uvode se nova prava na osnovu rođenja i nege deteta, tako da će sada biti veći obuhvat žena koje do sada nisu ostvarivale to pravo, a tu se misli pre svega na one žene koje su prihodovale na osnovu samostalnih delatnosti, žene poljoprivrednice i žene članice poljoprivrednog gazdinstva, kao i one žene koje su zaposlene po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima, na osnovu ugovora o autorskom honoraru, kao i nezaposlene žene i one žene koje nisu ostvarile pravo na naknadu za nezaposlenost. Takođe, prema ovom predlogu zakona pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i majka stranac, u slučaju da je prijavljena u Srbiji i da je dete rođeno u Srbiji, kao i otac deteta, ukoliko majka stranac nije prijavljena u Srbiji. Iznos roditeljskog dodatka za prvo dete se povećava sa 39 000 dinara na 100.000 dinara, dok iznosi dodatka za svako naredno dete ostaju isti. Imajući u vidu da je ukinut povraćaj PDV-a na bebi opremu, uz roditeljski dodatak isplaćivaće se jednokratno i dodatnih 5 000 dinara, naveo je Janković. Naravno, Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom usklađen je sa propisima EU, odnosno, poglavljima 2 i 19.

Ispred Ministarstva finansija, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost obrazložila je Vesna Sandić koja je navela da se ovaj predlog donosi radi usklađivanja Zakona o PDV-u sa evropskom direktivom 112 iz 2006. godine, kao i da se primena pojedinih odredbi očekuje od januara 2019. godine.

Bojan Kijanović iz Uprave za sprečavanje pranja novca predstavio je Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. On je naveo da je Republika Srbija deo svetskog sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i jedna od 196 država na svetu koje primenjuju standarde propisane u ovoj oblasti.

Predlogom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma uvode se izmene koje se odnose na definisanje i utvrđivanje stvarnog vlasnika, pojačavaju se mere prema politički eksponiranim licima, kod prenosa novčanih sredstava elektronskim putem uvodi se identifikacija i pošiljaoca i primaca sredstava, kao i posrednika, ukoliko ga ima. Kada se donese, Zakon će primenjivati i javni beležnici u svom radu, a biće bolje propisana analiza rizika, kao i nova obaveza utvrđivanja da li su stanke sa offshore destinacija. Takođe, Predlogom zakona menja se kaznena politika i uvodi da Narodna banka Srbije, koja je zadužena za nadzor, može da izrekne mere u skladu sa Zakonom o bankama, naveo je Kijanović.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma se odnosi na usklađivanje domaće, sa listom zemalja i terorističkih organizacija koju donosi SB UN, a po kojoj se tako označenim licima ograničava raspolaganje sredstvima, naveo je Kijanović. Sada će te liste biti primenjivane automatski, uz to da će Uprava za sprečavanje pranja novca vršiti obaveštavanje finansijskog i nefinansijskog sektora. Takođe, ovim predlogom se daje mogućnost Vladi da, ukoliko je državljanin Srbije označen kao takvo lice, može obavestiti stranu zemlju u kojoj ima sredstva da mu se ograniči raspolaganje istim. Vlada dobija i dva nova ovlašćenja, a to su da može da predloži SB UN da lice, koje je na domaćoj listi označeno kao član terorističke organizacije, bude označeno i na listi SB UN kao takvo i obrnuto, ukoliko je dokazano da lice nije terorista ili je preminulo, bude brisano sa liste.

Nakon kratke rasprave o svakoj tački dnevnog reda, članovi Odbora prihvatili su, u načelu, sva četiri predloga zakona.

Sednici je predsedavala zamenica predsednika Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Muamer Bačevac, Olivera Pešić, Žarko Mićin, Aleksandar Stevanović, Bojan Torbica, Vesna Marković, mr Dejan Radenković i Milimir Vujadinović.

Prisutni članovi

...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Stevanović

Stranka moderne Srbije
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Milimir Vujadinović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 05.12.2017, 14:49