17. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

04.12.2017.

Na sednici održanoj 4. decembra 2017. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu – Razdeo 30 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu.

Predlog zakona obrazložila je državna sekretarka u Ministarstvu finansija Mirjana Ćojbašić i tom prilikom istakla da je ključna karakteristika budžetske politike za 2018. godinu ravnomerna raspodela fiskalnog prostora za povećanje životnog standarda, kroz povećanje plata i penzija, podsticaj rasta kroz snažno povećanje javnih investicija i poresko rasterećenje rada kroz povećanje neoporezivog dela zarade. Predloženim budžetom za 2018. godinu predviđeni su ukupni prihodi od 1.178,4 milijardi dinara, dok su rashodi u visini od 1.206,8 milijardi dinara, što predstavlja deficit u iznosu od 28,4 milijardi dinira, odnosno 0,6 odsto BDP za 2018. godinu. Državna sekretarka navela je, da je projekcija prihoda konzervativna i upoznala članove Odbora sa podatkom da planirani poreski prihodi iznose 988,6 milijardi dinara, što čini 84 odsto ukupnog prihoda budžeta, dok neporeski prihodi iznose 175,6 milijardi, odnosno oko 15 odsto ukupnih prihoda budžeta, a ostatak čine donacije i iznosu od 7 milijardi dinara. Zahvaljujući dobrim rezultatima u 2017. godini, stekli su se uslovi za povećanje plata i penzija u 2018. godini, i to povećanje u iznosu od 10 odsto koje se odnosi na veći deo budžetskih korisnika i povećanje penzija u visini od 5 odsto, istakla je Mirjana Ćojbašić.
Ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, članovima Odbora obratio se državni sekretar Srbislav Cvetić i tom prilikom istakao da su predloženim budžetom za 2018. godinu, za potrebe rada Ministarstva, namenjena sredstva u iznosu od 149,5 milijardi dinara. Struktura budžeta je raspodeljena tako da se 54,3 milijardi dinara odnosi na porodično pravnu zaštitu, 49,7 milijardi za socijalnu zaštitu, 23,2 milijarde za transfere Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i 14 milijardi dinara za prava korisnika boračko-invalidske zaštite. Državni sekretar je upoznao članove Odbora sa podatkom da je za 2018. godinu predviđeno finansiranje tri nove programske aktivnosti koje se odnose na podršku smeštaju u privatne domove, sredstva namenjena za pravo jednakosti građanstva i podršku ženama žrtvama nasilja. U okviru razdela koje se tiče Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja egzistiraju i tri nova fonda, i to budžetski fond za program i zaštitu unapređenja osoba sa invaliditetom, budžetski fond za ustanove socijalne zaštite i budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Državni sekretar upoznao je članove Odbora i da će do kraja godine biti usvojen zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je predviđen da se primenjuje od 1. jula 2018. godine. Novim zakonom pravo na porodiljski dodatak biće prošireno i na preduzetnice, poljoprivrednice i žene angažovane van radnog odnosa. On je naglasio da je predviđeno i povećanje novčane naknade porodiljama za prvo dete u iznosu od 100.000 dinara.
Nakon konstruktivne rasprave, članovi Odbora su većinom glasova usvojili predloženu tačku dnevnog reda sednice.
Sednici je predsedavala dr Vesna Rakonjac, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milanka Jevtović Vukojičić, dr Branimir Rančić, prim. dr Vlado Babić, Bojan Torbica, Dragan Savkić, Vesna Nikolić Vukajlović, Tomislav Žigmanov, Milena Ćorilić, Marija Janjušević i Enis Imamović.

Prisutni članovi

...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Branimir Rančić

Srpska napredna stranka
...

Vlado Babić

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Dragan Savkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije
Poslednji put ažurirano: 04.12.2017, 14:54