56. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.12.2017.

Sednica broj: 56

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 11. decembra, razmotrili amandmane na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu, amandmane na Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i amandmane na Predlog zakona o zaposlenim u javnim službama.

Odbor je ocenio da su dva amandmana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koja su podneta na član 1. i član 5. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio i da su tri amandmana, koje je na član 2. stav 3, član 20. stav 2. i član 52. stav 1. Predloga zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Takođe, Odbor je ocenio da je amandman Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji je podnet na član 58. stav 3. Predloga zakona o zaposlenim u javnim službama, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Vesna Marković, Bojan Torbica, Petar Petrović, Neđo Jovanović, Aleksandra Majkić, Elvira Kovač, doc. dr Mihailo Jokić i Ivan Manojlović.

Prisutni članovi

...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Ivan Manojlović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 11.12.2017, 14:26