Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Jasmina Karanac

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije

Pitanje

Nijedno pitanje nije pronađeno