Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Jasmina Karanac

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije

Obaveštenja i objašnjenja

Nijedan govor nije pronađen