Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milena Bićanin glasala

Milena Bićanin

Socijaldemokratska partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.