Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Marinković glasao

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.